AQUA PROBIO CARE EZB 인텐시브 하이드레이팅 앤 리스토어 마이크로플로라 밸런싱 크림

  용도: 얇은 피부, 약한 피부, 여드름이 나는 피부, 외부 요인에 의해 쉽게 자극받는 피부 등 많은 문제가 발생하는 경우 피부가 손상된 것으로 간주됩니다. 손상된 피부에는 여러 단계가 있지만 모두 매우 민감하므로 장기간에 걸쳐 세심하고 지속적으로 관리해야 합니다. 크림은 피부 구조의 주요 성분과 유사한 질감을 갖고 있어 윤기 있고 매끄러운 피부로 가꾸는데 도움을 줍니다.
  – 상처 치유 과정을 촉진합니다.
  – 경피 수분 손실 방지
  – 피부에 수분을 공급하고, 노화 과정을 늦추며, 탄력을 증가시킵니다.
  – 자극받고 손상된 피부를 진정시켜줍니다.
  – 록킹 크림은 깊은 영양막을 형성하여 에센스/세럼의 증발을 제한하여 피부관리 효과를 높여줍니다.
  – 유해성분이 피부에 유입되는 것을 방지합니다. (먼지,...)

  0 đánh giá

  -/5
  0 đánh giá
  5
  0 đánh giá
  4
  0 đánh giá
  3
  0 đánh giá
  2
  0 đánh giá
  1
  0 đánh giá
  Viết đánh giá
  • Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!

  Đặt câu hỏi

  0 câu hỏi

  • Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!